top of page

Spawanie i zgrzewanie

Spawanie
Kotwica 1

Najlepszą metodą na trwałe połączenie metalowych elementów jest spawanie i zgrzewanie. Proces ten polega na roztopieniu brzegów łączonych fragmentów do tego stopnia, by zyskały one zdolność do połączenia się poprzez wymianę cząstek i stabilne związanie spawanych części uzyskiwane wraz z procesem stygnięcia.

Spawanie i zgrzewanie pozwala połączyć ze sobą każdego rodzaju metale i ich stopy. Wykonujemy na zlecenie naszych klientów spawanie metodą MIG/MAG pozwalającą łączyć metale elektrodą topliwą w osłonie gazowej. Zaletami metody MIG/MAG jest duża wydajność procesu oraz możliwość spawania elementów o różnorodnej grubości. Metoda TIG polega na spawaniu nietopliwą elektrodą, często wykorzystywana do spawania aluminium oraz stopów aluminium. Metoda TIG daje bardzo dobrą jakość połączeń, a brak żużla pozwala uzyskać czyste od wytrąceń spoiny. Jest to doskonała metoda do łączenia cienkich elementów, nadaje się także do spawania artystycznego. W ofercie naszych usług zawiera się także łączenie metali poprzez zgrzewanie w wysokiej temperaturze. Podczas procesu zgrzewania nie mamy do czynienia z żadnym spoiwem, a uplastycznieniu ulega tylko niewielki odcinek na łączeniu materiałów, co wpływa na estetykę efektu końcowego takiego sposobu łączenia.

Oferujemy Państwu usługi w zakresie spawania metodą TIG i MIG/MAG.
Metoda TIG umożliwia uzyskanie spoiny niezwykle czystej i wysokiej jakości. W procesie nie powstaje żużel, co eliminuje ryzyko zanieczyszczenia spoiny jego wtrąceniami, a gotowa spoina praktycznie nie wymaga czyszczenia. 
Metoda TIG jest najczęściej stosowana do spawania stali nierdzewnych i innych stali wysokostopowych, materiałów takich jak: aluminium, miedź, tytan, nikiel oraz ich stopów. 
Spawanie TIG jest wykorzystywane głównie do spawania rur i cienkich blach. 
Cechy użytkowe metody spawania elektrodą nietopliwą TIG:

 • uniwersalność – możliwe spawanie niemal wszystkich metali i stopów, we wszystkich pozycjach,

 • możliwość spawania cienkich blach – od około 0,5 mm,

 • wysoka jakość i czystość spoiny,

 • łatwa kontrola nad jeziorkiem spawalniczym, ilością ciepła i materiału dodatkowego,

 • całkowity brak rozprysku ciekłego metalu,

 • łatwość manualnego opanowania spawania przez spawacza; możliwość zmechanizowania i zautomatyzowania metody.

Spawanie metodą MIG/MAG polega na spawaniu za pomocą łuku elektrycznego wytwarzanego pomiędzy elektrodą topliwą a spawanym materiałem. Elektrodą topliwą jest drut podawany w sposób ciągły. Łuk i jeziorko ciekłego metalu są chronione strumieniem gazu osłonowego. 


Cechy użytkowe spawania metodą MIG/MAG:

 • uniwersalność - można spawać różne metale i ich stopy we wszystkich pozycjach,

 • wysoka wydajność spawania - znacznie wyższa niż elektrodami otulonymi,

 • relatywnie niski koszt materiałów spawalniczych - łączne koszty niższe o około 20% od kosztów spawania elektrodami otulonymi,

 • dobra jakość spoin,

 • możliwość zmechanizowania i zautomatyzowania metody.

Usługi wykonujemy w oparciu o dostarczony rysunek techniczny w formie elektronicznej lub papierowej, z materiału powierzonego lub własnego.

Koszt usługi kalkulujemy indywidualnie i jest on uzależniony od metody spawania, rodzaju i wielkości spawu oraz ilości spawanych detali.

ZGRZEWANIE 

Oferujemy usługi w zakresie zgrzewania części urządzeń lub konstrukcji wykonanych z metalu i z tworzyw sztucznych. Metoda zgrzewania polega na rozgrzaniu stykających się powierzchni tak, aby przeszły one w stan plastyczny (ciastowaty) i dociśnięciu ich. Uplastycznieniu ulega tylko niewielka objętość na granicy styku. W zależności od stosowanej metody zgrzewania najpierw następuje docisk, a potem rozgrzewanie, lub odwrotnie, najpierw rozgrzewanie, a potem docisk. Usługę wykonujemy w oparciu o dostarczony rysunek techniczny w formie elektronicznej lub papierowej, z materiału powierzonego lub własnego.

Koszt usługi kalkulujemy indywidualnie i jest on uzależniony od rodzaju i ilości zgrzewanych detali.

bottom of page